CHUẨN BỊ USB

Chuẩn bị usb 2.0 32GB

LÀM SẠCH USB

Làm sạch bộ nhớ đệm usb

ĐỊNH DẠNG USB

Định dạng usb fat32

TẠO USB

Tạo usb bảo mật parrot