website bootstrap nổi bật

website nền tảng bootstrap nổi bật thu hút người dùng

phát triển - quản lý

chuyên viên phát triển và giám sát nội dung thương mại brvt
khuong itvtbadboy

dương thành khương (khuong itvtbadboy)

Tối ưu giao diện website bootstrap, thiết kế website di động đột phá seo json, liên kết ma trận và tài nguyên google bảo vệ bảng xếp hạng từ khóa sản phẩm.

Triển khai hệ thống web server apache (let's enscrypt & hsts) bảo mật cao, xây dựng website tri thức wikimedia, tối ưu cms wordpress chuyên seo với gtm json.

Sử dụng parrot security kiểm tra lỗi bảo mật (bypass admin panel, sql injection) website thương mại bootstrap và giám sát an ninh mạng doanh nghiệp.

Liên kết lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, camera chống trộm, mạng nội bộ văn phòng, viết phần mềm quản lý bán hàng, sửa chữa thiết bị công nghệ.

seo di động

hiệu ứng seo json thu hút khách hàng
seo di dong

cấu trúc dữ liệu seo json schema

Khương itvtbadboy phát triển hiệu ứng seo json website di động amp top 3x hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác google tag manager (gtm) đột phá giới hạn ma trận wordpress và mediawiki.